พระพุทธศาสนา

ตอบอะไรค่ะ

คำตอบ

กิเลสในที่นี้ หมายถึง การพ้นจากการทรมานตัวเองของพระพุทธเจ้า ประกอบไปด้วย กัดฟัน ดันลิ้นไวักับเพดานปาก กลั้นลมหายใจ และอดอาหาร ค่ะ

แสดงความคิดเห็น