พระพุทธศาสนา
มัธยมต้น

เรียงยังไงอ่ะคะ

ตอนที ๒ เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย : 3 ญี น้าข้อความไปเรียงอําค้า คําชี่แจง ให้นักเรียนนําหมายเลขหน้าข้อคว่ามไปเรียงลําดับเหตุการณ์ใน ก ซ์ พ่อขุนรามคําแหงมหาราชได้แผ่ขยาย ราชอาณาเขตลงมาถึงนครศรีธรรมราช| หัวเมืองมลายู ทําให้' พุทธศาสนา นิกายเถรวาท จากสุโขทัยเข้ามาในมลายยู า๕: พระพุทธศาสน ายเถรวาทเผยแผ่เข้า จ ซมัง มาในคินแคนมาเลเซียในประมาณพุทธศตวรรษ | น พระพุทธ | ที่๓แต่มีผู้นับถือไม่มากนัก นพรทุทรสยนะทร ๐๑ กษัตริย์ปรเมศวรแห่งอาณาจักรมะละกา 1 | สนาจากพระพุทธศาสนา | ไทย ศรีลังกา พม่า ม1 ากจีน| ง คณะสมณทูตจากประเทศไทย ศรีลังกา พม รร | ยังเป็นอาณา-นิคมของอังก เดินทางเข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานกาย | ง เถรวาทในประเทศมาเลเซีย | ะ-=-==- 4 ง - ะ=-=---- น ด %»

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!