ประวัติศาสตร์

การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1 ในรัชกาลที่6 มีวัตถุประสงค์อะไรอะคะ?

คำตอบ

-ป้องกันการถูกรุกรานจากต่างชาติ
-ต้องการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่ทำไว้กับออสเตรีย

แสดงความคิดเห็น