ภาษาไทย

ทำไม"ทรงพระราชนิพนธ์" จึงจัดเป็นคำนามราชาศัพท์หรอคะ

ไทย ราชาศัพท์ คำราชาศัพท์ ไทยม.2 การใช้ทรง ทรง

คำตอบ

พระราชนิพนธ์ ในคำนามเเปลว่า บทเพลงหรือบทประพันธ์นะคะ ก็เลยจัดเป็นคำนามราชาศัพท์ประมาณนั้นค่า

XX.

ขอบคุณค่า

แสดงความคิดเห็น

ทรงพระราชนิพนธ์ น่าจะเป็น กริยาราชาศัพท์มากกว่านะคะ เพราะ ทรง+นามราชาศัพท์ = กริยาราชาศัพท์
คำนี้แปลว่า แต่งขึ้นโดยพระมหากษัตริย์

XX.

ขอบคุณนะคะ

แสดงความคิดเห็น