ภาษาไทย
มัธยมต้น

อันนี้ตอบอะไรอีกคะ

อ่านข้อความที่กำหนดแล้วตอบคำถามข้อ 29 - 30 นกนางแอ่นตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับฝูงนกอื่น ๆ วันหนึ่ง นกนางแอ่นเห็นชาวไร่กำลังหว่าน เมล็ดป่าน ก็รีบบินกลับมาเตือนเพื่อนนกทั้งหลาย เพราะเมล็ดป่านจะเติบโตเป็นต้นป่านให้ ชาวไร่นำมาถักเป็นตาข่ายและบ่วงรักนก “พวกเรารีบไปจิกกินเมล็ดป่านให้หมดเถอะก่อนที่ มันจะงอกเป็นต้นอ่อน” แต่พวกนกกลับไม่สนใจคำเตือนของนกนางแอ่น จนกระทั่งเมล็ด ป่านงอก นกนางแอ่นจึงเตือนอีกว่า “ถ้าพวกเรารีบจิกกินต้นอ่อนตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปนะ พวกนกทำท่ารำคาญ ตวาดกลับไปว่า “นี่เจ้านกนางแอ่นถ้ากลัวมากก็ไปหากินที่อื่นไป นกนางแอ่นจึงบินจากไป เมื่อต้นป่านโตเต็มที่ ชาวไร่ก็นำมาถักเป็นตาข่ายดักนก พวกนกต่างบินไปติดตาข่าย นกตัวหนึ่งรำพึงขึ้นว่า “นี่ถ้าพวกเราเขื่อนกนางแอ่นตั้งแต่แรกก็คงไม่ถูกจับอย่างนี้ 29. จากเรื่องที่อ่านให้ข้อคิดตรงกับข้อใด คิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนพูด 1) 3) การจะเชื่อสิ่งใดควรพิจารณาให้รอบคอบ 30. ควรนำข้อคิดของเรื่องไปปฏิบัติในเรื่องใด จึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด 2) ความสามัคคี 4) การไม่หลงงมงาย 1) การใช้คําพูด 3) ความไม่ประมาท อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 31 - 32 เป็นนักเรียนมีหน้าที่หนีไม่ได้ เสียงระฆังคืออาณัติดัดสันดาน เสร็จศึกษาออกมาเป็นพ่อบ้าน มีระเบียบวินัยไว้ครองตน ภาษาไทย ป.6 หน้า 9 2) อย่าเฝ้ารอให้ภัยมาถึงก่อนคิดแก้ไข 4) อย่าตื่นกลัวเกินกว่าเหตุกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ต้องเคร่งครัดมีวินัยใช่อยู่บ้าน ให้รู้เล่นรู้งานไม่ปะปน จะกอปรกิจการงานไม่สับสน ให้เป็นคนรู้หน้าที่มีสําคัญ 31. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1) การมีระเบียบวินัยเป็นหน้าที่ของคนทุกคน 2) การปฏิบัติตนที่โรงเรียนกับที่บ้านมีความแตกต่างกัน 3) การกระทำตนเป็นคนมีวินัยเกิดมาจากการตั้งใจเรียน 4) การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในโรงเรียนต้องมีวินัยกว่าอยู่บ้าน
32. คำประพันธ์นี้เหมาะสมกับใครมากที่สุด 1) คุณครู 3) นักเรียน อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 33 - 34 ถึงมีสิทธิ์ขึ้นใช้สิทธิ์ผิดเทศะ ไม่ใช้รถออกเดินเท้าเขาแทนทด แบ่งทางรถทางเท้าไม่ก้าวก่าย การสัญจรสอดคล้องต้องกระบวน 33. คำประพันธ์นี้ต้องการสื่อสารในเรื่องใด 2) ผู้ปกครอง 4) นักศึกษา 1) ความมีวินัย 2) ความสามัคคี 3) สิทธิและหน้าที่ 4) ความรู้จักกาละเทศะ ภาษาไทย ป.6 หน้า 10 กลายเป็นวิ่งเกะกะเกินกำหนด วางเป็นกฎจราจรผ่อนตามควร หากทุกฝ่ายยึดมั่นไม่ผันผวน แต่ละส่วนสุขรวมเพราะร่วมใจ 34. คำกล่าวได้สอดคล้องกับคำประพันธ์ข้างต้นมากที่สุด 1) เมื่อใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมทำหน้าที่ 2) กฎจราจรจะช่วยผ่อนผันความวุ่นวาย 3) ถ้าทุกคนรู้จักหน้าที่ก็จะทำให้ชีวิตไม่วุ่นวาย การมีวินัยจะช่วยทำให้สังคมเกิดความสงบสุข 4)
คําถาม 35. จงหาความสัมพันธ์ของ “เพลงพื้นบ้าน” จากข้อความ “เพลงพื้นบ้านเป็นวัฒนธรรมทางภาษา เป็นส่วนหนึ่งของวิถีไทย เพียบพร้อมไปด้วยศิลปะ การร้อง การเอื้อนเสียง การเล่นลูกคอ มีท่วงทำนองเรียบง่ายไม่ซับซ้อน นิยมใช้ร้องเล่นในยาม ว่าง การเรียนรู้เพลงพื้นบ้าน จะได้รับรู้ถึงรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ก่อให้เกิดความ ตระหนักในการสืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป Lav 36. จงหาความสัมพันธ์ของข้อความที่อ่าน ปริญญาค่าใช่ในกระดาษ เป็นสิ่งแจ้งแสดงผองคำของคน 1) 2) 3) 4) ลักษณะของ | เพลงที่ชาวบ้าน | เพลงที่ต้องมีการ เพลงที่อนุรักษ์ | เพลงที่แสดงถึง เพลงพื้นบ้าน ร้องเล่นเพื่อความ เอื้อนเสียงและ ความเป็นไทย วัฒนธรรมและวิถี สนุกสนาน เล่นลูกคอ ชีวิตของชาวบ้าน คําถาม ตาราง 1 คําถาม คุณค่าที่ได้รับ 1) 2) 3) 4) จากลักษณะ รับรู้ถึงวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญา บทเพลงมีความ ความบันเทิงใจ ของเพลง ภาษาและวิถีชีวิต ไทย ไพเราะ พื้นบ้าน ของความเป็นไทย 1) คำกล่าวใดตรง ถ้าเธอใฝ่เรียนรู้ กับข้อสรุปของ เท่าไร เธอจะยิ่งมี ข้อความ ตาราง 2 ภาษาไทย ป.6 หน้า 12 ความสามารถดอกยันประกันผล อย่าหลงตนตื่นกระดาษประกาศซื้อ ตาราง 1 ข้อใดสรุป 1) 2) 3) ความหมายของ หนทางพิสูจน์ม้า ค่าของคน อยู่ที่ | ใบปริญญาแสดง ข้อความได้ | กาลเวลาพิสูจน์คน ผลของงาน ค่าของความเป็น คน ชัดเจนที่สุด คําถาม ตาราง 2 4) ความสามารถ ของคนอยู่ที่ผล ของการศึกษา 2) 3) คุณเป็นคนดีที่ ผลงานของคุณที่ 1 เมื่อเวลาผ่านไป สามารถได้ ปรากฏแสดงว่า | นานจึงรู้ว่าเขา ความสามารถ | ปริญญาใบนี้มา | คุณเป็นคนที่มี มากเท่านั้น ทํางานได้ดีมาก ครอง คุณภาพ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉