ภาษาไทย
มัธยมต้น

อันนี้ตอบอะไรคะ

อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 15 ก. การออกกำลังกายมีหลายวิธี เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ เล่นฟุตบอล ข. โรคภัยไข้เจ็บมักเกิดกับคนที่ไม่ออกกำลังกาย ค. อย่าลืมดูแลร่างกายของคุณด้วยการออกกำลังกาย ง. สาเหตุส่วนหนึ่งของโรคบางชนิดเกิดจากการไม่ออกกำลังกาย 15. ข้อใดเรียงลำดับการพูดรายงานที่เหมาะสมที่สุด 1) ง ข ค ก 3) ค ง ข ก 2) บ ง ก ค 4) ข ค ง ค 16. โรงเรียนรักษ์ภาษาไทยจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน พรรคต่าง ๆ พยายามเสนอนโยบาย ของตนเอง นักเรียนคิดว่าพรรคใดน่าเชื่อถือที่สุด 1) พรรครักโรงเรียน “เลือกพรรครักโรงเรียน โรงเรียนจะก้าวไกล พัฒนากว่าโรงเรียนใด ๆ เราจะช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน 2) พรรครักวินัย “พรรครักวินัยพร้อมจะสนับสนุนทุกคนให้เป็นคนดี มีวินัยตั้งใจเรียน ทุกวันเที่ยงตรงอย่าลืมมาฟังนิทานจากพี่ ๆ ที่ลานโพธิ์ 3) พรรครวมพลัง “สามัคคีคือพลัง พรรคเราเน้นความสามัคคี เราจะร่วมใจกันทำงาน ช่วยกันรักษาความสะอาด โรงเรียนจะสะอาดด้วยมือเรา 4) พรรคเสียสละ “เน้นความเสียสละ มีจิตสาธารณะ เราจะช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานความประหยัดและพอเพียง เย็นนี้พบกันที่ซุ้มกระดังงา 17. ข้อใดไม่เป็นการพูดโน้มน้าวใจอย่างมีเหตุผล 1) อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน จิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟัง 2) สมัครสมานร่วมใจกันสามัคคี คงจะไม่มีใครกล้าราชาติไทย 3) รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย จะเกิดภาคไหนไหนก็ไทยด้วยกัน 4) เมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวน เพื่อนรักเราชักชวนร่วมช่วยกันมุ่งหมั่นทำ 18. ข้อใดเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมได้ถูกต้อง 1) บุษราคัม บุษยมาส บุพชาติ บุรพทิศ 2) ราชพฤกษ์ ราชบัณฑิต ราชทัณฑ์ ราชภัฏ 3) พรรณนา พรหมชาติ พฤกษชาติ พลพรรค 4) จันทรกานต์ จันทรคราส จันทรคติ จันทรวงศ์
19. ประโยคใดแต่งได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 1) นักเรียนถูกครู 2) พยาบาลดูแลคนไข้อย่างดี 3) นักร้องเป็นที่ชื่นชอบของคนดู 4) ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล 20. ประโยคในข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคที่แตกต่างจากประโยคอื่น ๆ 2) วิชิตซื้อหนังสือสารานุกรม 1) คุณพ่อซ่อมบ้านหลังเก่า 3) สุดารัตน์ขับรถตามกฎจราจร 4) คุณแม่เก็บดอกสารภีหลายดอก อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 21 นักวาดภาพชาวจีน ได้จัดแสดง สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่พระองค์เสด็จเยือนประเทศจีน 21. ควรเติมคำราชาศัพท์ในข้อใด 1) พระฉายาลักษณ์ 3) พระบรมฉายาลักษณ์ 2) พระสาทิสลักษณ์ 4) พระบรมฉายาลักษณ์ 22. สำนวน “น้ำไหลไฟดับ” เป็นสำนวนที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องใด 1) การฟัง 3) การอ่าน 24. ข้อใดต่อไปนี้มีคำกริยาที่ต่างจากพวก 1) ครูยืนอยู่คนเดียว 3) นักกรีฑาวิ่งเร็วมาก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 23. ประโยคในข้อใดมีกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ 1) ไฟป่าเผาผลาญเสียหายนับพันไร่ 3) น้ำป่าเซาะตลิ่งพังที่จังหวัดเชียงราย 2) การพูด 4) การเขียน ภาษาไทย ป.6 หน้า 7 2) ฝนตกหนักทางภาคเหนือเมื่อวานนี้ 4) ช้างป่าทำลายไร่สับปะรดเป็นวงกว้าง 2) นักเรียนคุยเสียงดัง 4) คุณพ่อปลูกต้นไม้หลายต้น
อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 25 เมื่อเพื่อนชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย 25. คำพูดใดเหมาะสมที่สุดที่จะทำให้เพื่อนภาคภูมิใจ 1) ดีใจกับชัยชนะของเธอด้วยนะ 2) ดีใจด้วยนะกับชื่อเสียงที่เธอได้รับ 3) ดีใจด้วยนะที่ชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างเฉียดฉิว 4) ดีใจจริง ๆ ที่เธอทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 26. คำภาษาต่างประเทศในข้อใดยังไม่มีศัพท์บัญญัติใช้อย่างเป็นทางการทุกคำ 1) ช็อปปิ้ง แฟลต วิดีโอ เมนู 2) กีตาร์ ซาตาน ล็อตเตอรี่ ซีดี 3) โปรแกรม ฟุตบอล โดนัท ทีม 4) ครีม ช็อคโกแลต แบตเตอรี กอล์ฟ 27. ประโยคใดแตกต่างจากพวก 1) ผักกาดและต้นหอมชอบดื่มน้ำส้ม 2) ดวงแก้วอธิบายเพื่อให้ดวงทิพย์เข้าใจ 3) กำธรต้องการเรียนเป็นทหารหรือตำรวจ 4) นิดขอบอ่านหนังสือแต่หน่อยชอบดูโทรทัศน์ อ่านข้อความที่กำหนด แล้วตอบคำถามข้อ 28 ก พระเมตตาแผ่ไปทั่วทิศานต์ ข พระองค์ท่านห่วงใยไทยทุกคน ค ดุจประทีปส่องใจไทยทั่วหล้า ง ทั้งใกล้ไกลเสด็จไปแม้กันดาร 28. จงเรียงลำดับบทร้อยกรองต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1) ก ง ค ม 3) ก ก ง ข 2) ก 4) ค ง ข ค ง จ ก ภาษาไทย ป.6 หน้า 8
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉