วิทยาศาสตร์

ใครก็ได้ช่วนสรุปชีทวิทย์ ม.1 ให้หน่อย เพราะต้องเรียนในคาบไม่ค่อยได้ยินเสียงครูพูดเลย

คำตอบ