เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปเรื่องธาตุในตารางธาตุ

51

745

0

ข้อมูล

Pavarisa

Pavarisa

มัธยมต้น All

สรุปเรื่องธาตุในตารางธาตุ การอ่านธาตุ คาบและหมู่ แหล่งกำเนิดธาตุ สมบัติของธาตุ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News