วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ทำยังไงคะ? ช่วยหน่อยค่ะ

ด ใบงานเรื่อง รูปร่าง ลักษณะและโครงสร้างของโลก คำชี้แจง ให้นักเรียนเติม หรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. นําข้อความที่กำหนดให้เติมลงในแผนภาพให้สมบูรณ์ แก่นโลกชั้นนอก / แก่นโลกชั้นใน / เปลือกโลก / เนื้อโลก เลขที 8) เป็นของเหลวที่ปกคลุมผิวโลกถึง 3 ใน 4 ส่วน . 9) ชั้นในสุดของโลกที่มีความหนาประมาณ 3,486 Kr 10) ชั้นของโลกที่อยู่ถัดจากเปลือกโลกหนาประมาณ 2,885 km | 2. ญ. แผ่นดินไหว (Earthq คะแนน 00 2. นำอักษรหน้าข้อความทางด้านขวามือ เติมลงหน้าประโยคทางด้านซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กัน 1) อากาศทั้งหมดที่ห่อหุ้มโลก n 9. 2) สิ่งมีชีวิตตามพื้นผิวโลก เช่น พืช และสัตว์ ชั้นของโลกที่เรียกว่าเปลือกทวีปและเปลือกมหาสมุทร 4) ชั้นของโลกที่มีสถานะเป็นของเหลวประกอบด้วยธาตุเหล็ก 3) ค แก่นโลก 3. บรรยากาศ และ ส จ. แมนเทิล 5) หินโรมาซึ่งประกอบด้วยสารประกอบซิลิกาและแมกนีเซียม 9. แก่นโลกชั้นนอก 6) ส่วนประกอบของโลกที่เป็น ดิน หิน แร่ ในสถานะของแข็ง 7) ชั้นของโลกที่มีความหนาแน่นมากที่สุด 3. เปลือกโลกส่วนบน ช. เปลือกโลก รีวภาค ธรณีภาค เปลือกโลกส่วนล่าง แก่นโลกชื่นใน อุทกภาค

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉