เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุป คลื่น & เสียง & แสง และ การมองเห็น

39

485

0

ข้อมูล

mind

mind

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้