วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยเขียนเพิ่มหน่อยค่ะ

A Z FEST d บอท 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) มุมความรู้ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ เลขมวล -p + สัญลักษณ์ของธาตุ เลขอะตอม - P ...... 2³Na 11 16 391 แบบฝึกหัดที่ 2 คำสั่ง : จงตอบคำถามในข้อต่อไปนี้ 1. จงระบุเลขอะตอม เลขมวล และจำนวนอนุภาคมูลฐานของแต่ละธาตุจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุที่กำหนดให้ สัญลักษณ เลขมวล เลขอะตอม นิวเคลียร โปรตอน 12C 14 6 180 8 19F 20 21 10 23 21 "1 32 34 24Mg2+ 12¹ 23A1³+ 40 Ca²+ 20 70. 14N³- 14 160²- 16 15¹ 35C1- 80 35 24 27 Br 35 115 12 22 23 เทคนิคในการจำนวนอนุภาคมูลฐานจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 1. หาจํานวน 2 - 2 - เลขอะตอม หรือเลขล่าง 2. หาจํานวน e 17 18 ในอะตอมที่เป็นกลาง ไม่มีประจุ) → e = P ในไอออนบวก → e - P - เลขแสดงประจุ ในไอออนลบ → e - p + เลขแสดงประจุ 3. หาจํานวน 0 - เลขมวล - เลขอะตอม หรือ เลขบน - เลขล่าง ● 16 7 8 35 17 71 35 อิเล็กตรอน 6 /1 10 12 10 13 10 20 ๒ 18 10 10 จํานวน 18 36 นิวตรอน 12 12 16 12 14 2 14 60
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉