พระพุทธศาสนา

คำถาม🤔
1)ศาสนาในโลกนี้มีมากมาย แต่จัดเป็นประเภทได้......อย่าง คือ...
2) นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดศาสนาจึงเกิดที่อินเดียมากที่สุด

#ใครรู้ช่วยหน่อยคะ🙏

สังคมศึกษา ศาสนา

คำตอบ