ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ถูกมั้ยคัย
ด่วนๆ

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีข้อใดที่มีอิทธิพลทำให้สังคมไทยสามารถ ดำรงความ เป็นไทยจนทุกวันนี้ * การดำเนินนโยบายทางการทูตเพื่อรักษาเอกราชของชาติ ความเสียสละ กล้าหาญ อดทนของบรรพบุรุษ ความกล้าหาญทำสงครามเอาชนะข้าศึก การใช้นโยบายรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์มาแต่อดีต เหตุผลสำคัญที่ทำให้พระยาตากตัดสินใจละทิ้งกรุงศรีอยุธยาในขณะที่พม่ากำลังล้อมพระนคร * ต้องการตั้งราชธานีใหม่แทนกรุงศรีอยุธยา เพราะแน่ใจว่าอยุธยาต้องแตกแน่จึงหนีเพื่อรวบรวมกำลังพล คิดจะแย่งชิงอำนาจจากพระเจ้าเอกทัศน์ พระยาตากมีพรรคพวกอยู่ตามหัวเมืองชายทะเลตะวันออก
การแบ่งชนชั้นของสังคมไทยสมัยอยุธยาแตกต่างกับระบบชนชั้นของสังคมอื่นๆ อย่างไร " * การเลื่อนชนชั้นทำได้ยกเว้นแต่ยามเกิดศึกสงคราม ถือชาติกำเนิดเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เลื่อนชนชั้นได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและสติปัญญา ยึดถือตามระบบวรรณะของอินเดียอย่างเคร่งครัด ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) * การปกครองแบบจตุสดมภ์ วางระบบการคมนาคม สถาปนากรุงศรีอยุธยา รับลัทธิเทวราชามาใช้
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉