สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยทำการบ้านหน่อยค่ะ 😭
คำถาม : สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดสงครามเกาหลีเหนือ และ สงครามเวียดนาม แตกต่างกันอย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉