สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

กิจกรรมที่4 ทำยังไงหรอครับ มีใครพอจะรู้ไหมครับ นั่งหามาทั้งวันแล้วหาคำตอบไม่ได้ครับ

ราคาต่าง ๆ ของสินค กิจกรรมที่ 4 คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามโดยวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานจากตารางที่กำหนดให้และเขียนกราฟแส ความเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์และอุปทาน Analis polus Houses SO P (บาท) la boo at 4 D 1.ครอบครัวสมหญิงมีความต้องการบริโภคนมอย่างไร 2.อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการบริโภคนมของครอบครัวสมหญิง 3.อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตนมของผู้ผลิต 4.ในช่วงใดที่ปริมาณการบริโภคนมกับความต้องการผลิตนมมีความพอดี mo 3o and Q สตร 2. อะไรเป็น สัปดาห์ 3. ตัวแป 4. ถ้าอุป 5. ถ้า 6. ก ******* 7. ....... 8.
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉