สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

อยากทราบว่า หลักการหรืออะไรบ้างระหว่างศาสนาบาไฮกับศาสนาอิสลาม มีสิ่งใดที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร? ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าค่ะ

ศาสนา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉