มัธยมปลาย
Yn.

Yn.

โน้ต

จำนวนโน๊ต
13
จำนวนไลค์
6212

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0