คำตอบ

ธุรกิจคือการค้า การแลกเปลี่ยนค่ะ ทำให้มนุษย์จะต้องคิดถึงอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์คือกำไร

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉