ธุรกิจ
มหาวิทยาลัย

ใครมีตัวอย่างการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนโดยใช้การวิเคราะห์แนวโน้มกับแนวดิ่งบ้างไหมคะ

การเงิน การเงินธุรกิจ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉