ธุรกิจ
มหาวิทยาลัย

สอบถามหน่อยค่ะ วิชาธุรกิจการเงิน อยากทราบวิธีการคิดและแสดงวิธีทำค่ะ

12:54 อา. 22 ม.ค. ไม่มีชื่อ 100% I |c| ก ป ข้อ 5. บริษัท สามเอ็ม จำกัด ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ปัจจุบันขายสินค้า 480,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 10 บาท ต้นทุนผันแปรหน่วยละ 7 บาท ขายเชื่อภายใต้เงื่อนไข n/45 ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 30 วัน กิจการต้องการเพิ่มยอดขาย โดยลดมาตรฐานการให้สินเชื่อ ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาเก็บ หนี้ถัวเฉลี่ยเปลี่ยนเป็น 60 วัน และยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 600,000 หน่วย ส่วนนโยบายการให้ สินเชื่อเป็น 2/10,n /45 คาดว่าจะทำให้มีลูกค้าชำระหนี้ภายในระยะ เวลาของการให้ส่วนลดเงิน สดถึง 50% ต้นทุนของเงินทุนเท่ากับ 20% ในฐานะที่ท่านเป็นผู้จัดการทางการเงิน ท่านควรเปลี่ยนนโยบายหรือ ไม่ เพราะเหตุใด กำหนดให้ 1 ปี มี 360 วัน 74%
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉