มหาวิทยาลัย
Unoon Yannawee A.

Unoon Yannawee A.

เพศ
หญิง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
Yannawee A.
RU61
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

โน้ต

จำนวนโน๊ต
10
จำนวนไลค์
1891

Q&A

จำนวนคำตอบ
13
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
4