เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Social M.1 (เศรษฐศาสตร์)💕

57

505

0

ข้อมูล

TANGMOOO 🐾

TANGMOOO 🐾

มัธยมต้น All

บางคนสอบปลายภาคแล้วตั้งใจอ่านหนังสือ และทำข้อสอบให้ได้นะคะ สู้ๆค่ะ!!🌝🤟🌈🌈

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้