เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

❥สังคม สรุปสังคม ม.1

557

7704

4

ข้อมูล

SKIES︔ elfygoofie〔☾〕

SKIES︔ elfygoofie〔☾〕

【รวมสรุปวิชาสังคมทุกบท สำหรับสอบปลายภาคและข้อสอบกลาง ม.1💕🌲】สรุปโดย👉❥เอ๋ย

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

เข้าใจง่ายดี

ผู้เยี่ยมชม

ตรง​ที่​เป็น​เมีย​นมาไม่เข้าใจ​ค่ะ

ผู้เยี่ยมชม

อย่างอื่นเข้าใจ​ง่ายดีค่ะ

เด่กหยิงด๊อกด๋อย ,

สอบได้เเน่ๆเลยค่ะ😄😄🌈⛅😤

News