เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค]กฎหมายต่าง ๆ

44

676

1

ข้อมูล

klstudyjh

klstudyjh

เรากลับมาแล้วนะจ๊ะ~

มาทำแบบทดสอบกันน💕

1.กฎหมายอะไรที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ?

2.รัฐสภาประกอบด้วยอะไรบ้าง?

3.พระราชบัญญัติจะมีผลบังคับใช้เมื่อ?

4.การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้ที่ใดบ้าง?

5.ประเทศอะไรที่มีรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร?

เฉลยอยู่ในคอมเมนต์นะคับบ💕

ความคิดเห็น

klstudyjh
Author

1.รัฐธรรมนูญ
2.สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
3.ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
4.พัทยา,กรุงเทพ
5.อังกฤษ

แชร์โน้ตนี้