เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เศรษฐศาสตร์

72

813

0

ข้อมูล

Praww

Praww

สรุปมาจากหนังสือ "สรุปสังคมมัธยมปลาย"
ผิดพลาดอย่างไร ขออภัยด้วยค่ะ☺

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้