สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา🥺🥲
#เศรษฐศาสตร์
#ทวีปอเมริกาใต้

ให้นักเรียนดูภาพลักษณะภูมิประเทศ แล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างพร้อมตอบคำถามที่กำหนดให้ ยอดเขาอากอนกากว่า หมูเกาะฟอล์กแลนด์ ที่ราบสูงปาตาโกเนีย ลุมนําแอมาซอน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะเด่น.. สามารถตอบได้มากกว่าข้อ ลักษณะภูมิอากาศ... ลักษณะภูมิประเทศ.. ลักษณะเด่น ลักษณะภูมิอากาศ.. ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะเด่น ลักษณะภูมิอากาศ. ลักษณะภูมิประเทศ.. ลักษณะเด่น ลักษณะภูมิอากาศ... Plane จากนักเรียนต้องการเลือกพื้นที่เพื่อต้องการที่จะตั้งถิ่นฐานนักเรียนจะเลือกอาศัยอยู่ในภูมิประเทศแบบใด เพราะเหตุใด
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉