สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา😫
#เศรษฐศาสตร์
#ทวีปอเมริกาใต้

าย แบบฝึก แบบฝึกพัฒนาทักษะ จันทรอปิกออฟเคปริคอร์น Geo-Literacy ดูแผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตทวีปอเมริกาใต้ อ่านสถานการณ์ แล้วเติมคำตอบที่ถูกต้อง เป็นดินแดนของประเทศ ตรงกับหมายเลข 8 เส้นศูนย์สูตร ของประเทศ โดยผ่านมหาสมุทร คําอธิบายสัญลักษณ์ เขตประเทศ ทางน่า แห ง า เจเรมีเป็นนักสำรวจชาวอังกฤษ ได้เดินทางล่องเรือสำรวจรอบ ๆ เมื่อมาถึงดินแดนทางตอนเหนือสุดของทวีป ที่มีชื่อว่า ของประเทศ จากนั้นจึงมุ่งหน้าไปยังดินแดนที่อยู่ทางตะวันตกสุดของทวีป เมื่อมาถึง พบว่า บริเวณนี้เป็น หมู่เกาะที่มีภูเขาไฟกระจายอยู่เกือบทุกเกาะชื่อว่า ตรงกับหมายเลข เมื่อเก็บตัวอย่างดินภูเขาไฟเพื่อนำไปดึกษาเรียบร้อยแล้ว 20 ทวีปอเมริกาใต้ เขาใช้เวลาล่องเรือ จากยุโรปเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จึงมา ถึงหมู่เกาะที่อยู่ทางตะวันออก ต ของทวีปที่ชื่อว่า ตรงกับหมายเลข อยู่ในเขต ประเทศ เขาจึงออกเดินทางต่อเพื่อสำรวจดินแดนทางตอนเหนือของทวีป ระหว่างทางไปเขาจะต้องแล่น เรือผ่านคลองที่เป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ของทวีปอเมริกาเหนือที่มีชื่อว่า เขาพักอยู่บนเกาะเป็นเวลา 2 วัน แล้วจึงออกเดินทางสำรวจ ดินแดนทางตะวันตกของทวีป โดย ได้แล่นเรือผ่านดินแดนทางใต้สุด ของทวีป ที่มีลักษณะเป็นแหลมที่ มีหน้าผาสูงชัน แหลมนี้มีชื่อว่า ตรงกับหมายเลข ตรงกับหมายเลข เขาได้รวบรวมเสบียงอาหาร จากนั้นเดินทางกลับประเทศอังกฤษ ตรงกับหมายเลข
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉