สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อย

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการลงทุน ค่าชี้แ่ ปัจจัยที่เป็นตัว กำหนดการลงทุน
คำชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพ แล้ววิเคราะห์และเขียนบรรยายใต้ภาพ แสดงถึงการบริหารจัดการการลงทุน ในภาคครัวเรือน ปิดโรงงาน เลิกจ้าง โฮนกินเดือน ต่าชดเจย และ เช้าบัญชีของพนักงานคร กระทรวงพาณิชย์
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านบทสนทนา แล้วตอบคำถาม วันนี้เด้ยและดั้มได้รับมอบหมายในกิจกรรมของกลุ่มให้ไปสัมภาษณ์คุณลุงเดชา ซึ่งมีความรู้ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในหัวข้อปัญหาของการลงทุนในประเทศไทย - สวสดีครับคุณลุงเดชา เต้ยและตั้มจะมาขอความกรุณาให้คุณลุงช่วยอธิบาย เรื่อง ปัญหาของการลงทุนในประเทศไทย ให้พวกเราฟังด้วยครับ - ลุงจะอธิบายไปพร้อมกับถามพวกเราด้วย เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันก็แล้วง ขณะนี้ประเทศไทยต้องพึ่งการลงทุนจากชาวต่างชาติอยู่มากที่เดียว หลานช่วยบอ สาเหตุสิครับ เต้ย/ตัม ลุงเดชา (นักเรียนช่วยตอบ : แทนเต้ยด้วย) ลุงเดชา ทำไมคนไทยจึงมีเงินออมน้อยล่ะ (นักเรียนช่วยตอบ : แทนเต้ยด้วย) : ประชากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในด้านการลงทุน และมักนำเงินออมไปฝากธนา พาณิชย์ในรูปแบบฝากประจำทำให้ได้รับผลการตอบแทนต่ำกว่าลงทุนในช่องทาง : ผมรู้มาว่า การซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็เป็นการลงทุนที่ได้อัตราดอกเบี้ยสูง น่าลงทุน แต่ทำไมเราซื้อได้เฉพาะบางกลุ่ม ลุงเดชา ะ ตม (นักเรียนช่วยตอบ : แทนเต้ยด้วย) เต้ย : ทำไม ประชาชนทั่วไปไม่ค่อยกล้าลงทุน และกลัวว่าจะขาดทุน (นักเรียนช่วยตอบ : แทนเต้ยด้วย) : ผมทราบมาว่า ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหุ้นมักเป็นไปเพื่อเก็งกำไร คนทั่วไปเห็นว่าเป็นเรื่องไม่น่าเข้าไปลงทุน และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ มีความอ่อนไหวสูงใช่ไหมครับ ตม (นักเรียนช่วยตอบ แทนเต้ยด้วย)
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?