เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ข้อสอบ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส

43

640

0

ข้อมูล

Ohhun_study

Ohhun_study

เป็นข้อสอบเก็บคะแนนท้ายบท สำหรับเราค่อนข้างยากแต่ก็โอเค.

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้