มัธยมต้น
𝑁𝑢𝑖_𝑎𝑟𝑖𝑦𝑎🍡

𝑁𝑢𝑖_𝑎𝑟𝑖𝑦𝑎🍡

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ดีๆๆๆๆ ฮิฮิ
Twitter: @itsotired
Ig : nui_ariya_

โน้ต

จำนวนโน๊ต
6
จำนวนไลค์
248

Q&A

จำนวนคำตอบ
3
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

สังคม ภูมิศาสตร์ ม3 ปก
 • มัธยมต้น
 • สังคมศึกษา

สังคม ภูมิศาสตร...

𝑁𝑢𝑖_𝑎𝑟𝑖𝑦𝑎🍡
6
0
MD GD ภูมิศาสตร์ ม3 กลางภาค ปก
 • มัธยมต้น
 • สังคมศึกษา

MD GD ภูมิศาสตร...

𝑁𝑢𝑖_𝑎𝑟𝑖𝑦𝑎🍡
8
0
Mindset ปก
 • มัธยมปลาย
 • แผนการเรียน

Mindset

𝑁𝑢𝑖_𝑎𝑟𝑖𝑦𝑎🍡
5
0
เลข ม2 ปลายภาค สรุป ปก
 • มัธยมต้น
 • คณิตศาสตร์

เลข ม2 ปลายภาค ...

𝑁𝑢𝑖_𝑎𝑟𝑖𝑦𝑎🍡
187
0
ย่อยอาหาร [กลางภาค] ม2 วิทย์ ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

ย่อยอาหาร [กลาง...

𝑁𝑢𝑖_𝑎𝑟𝑖𝑦𝑎🍡
12
0