มัธยมต้น
_pnnyx.qii≖‿≖)

_pnnyx.qii≖‿≖)

#Sci-Math
#Gifted
"ความพยายามไม่เคยทำร้ายใคร..."
ig:_piiklex

โน้ต

จำนวนโน๊ต
2
จำนวนไลค์
672

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0