เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตศาสตร์ ม.2 เรียนอะไรบ้าง??

165

1664

2

ข้อมูล

MY_everything

MY_everything

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

5^-3 ได้ 1/5^3 นะครับผิดพลาดกันได้ครับ ตี 2 ด้วยแหละ

ผู้เยี่ยมชม

ผิด อันครับโทษๆ

News