เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เคมีอินทรีย์:เน้นการเขียนโครงสร้างและอ่านชื่อ

52

533

0

ข้อมูล

Zombie_k

Zombie_k

สรุปตามความเข้าใจ ผิดพลาดตรงไหนขอโทษด้วยน้า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News