ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมต้น

ถอดคำประพันธ์ช่วยหน่อย ครับ

SERA กระทั่งกองเสียงอุปโดย กระดากลากไกลร้องไห้โดย หม่อมพ่อโยตีฉันบรรลัย เรื่องเลยงามของสุนทรภู่ เห็นเขมร ปะตะ ตำนานเข้ากลางทุ่ง พลายงามร้องสองมือมันอุดปาก พอหลุดมือรื้อร้องวันทองโดย ความวิตกกังวลห่วงใยของนางวันทองที่มีต่อพลายงาม เห็นสมอมา เมจจะขาด เข้าไปไหนไม่มาหาแม่เลย ล้มตายควายวัดพิษ ยิ่งเป็นคลุ้มชอุ่มตัว พ่อพลายงามทรามสวาทของแม่เอ๋ย ที่โลกเคยวิ่งเล่นไม่เห็นตัว ไฉนศพสาบสูญพ่อทูนหัว ยิ่งเริ่มตัวเรียกว่าระกำใจ เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม ของสุนทรภู่ ๔. คุณค่าทางวัฒนธรรม วรรณคดีทำหน้าที่สืบต่อวัฒนธรรมของชาติจาก คนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ผู้แต่งมักสอดแทรกความรู้ข้อคิดเห็นในด้านวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม คติชีวิต คำสั่งสอน คุณธรรม จริยธรรม การใช้ภาษา วิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนั้น ๆ สภาพสังคม ประวัติศาสตร์ การเมือง แม้กระทั่งการแต่งกาย อาหาร ผสมผสานไปกับการดำเ

จำนวนคำตอบ: 0
คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย

งงนิดๆ

2. ในการชั่งน้าหนักเป็นกิโลกรัมของนักเรียนห้องหนึ่งจานวน 40 คน ปรากฏผลดังนี้ 66 51 65 62 63 63 62 49 68 56 59 70 66 50 58 63 62 59 61 จงสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้มี 6 อันตรภาคชั้น และหาความถี่สะสม ยอดจ่าย รอยขีด 57 61 69 64 64 61 60 57 70 60 67 70 67 ความถี่ 3.2 ส่วนใหญ่คนในครอบครัวมีอายุ ปี 3.3 คนในช่วงอายุ 20 – 29 คิดเป็นร้อยละ 3.4 จากการสำรวจข้อมูลอายุของคนในครอบครัวมีทั้งหมด 63 60 56 68 คน 61 61 62 65 12 3. ความถี่สะสม 3. จากตารางแจกแจงความถี่ของอายุคนในครอบครัวที่ทำการสำรวจเป็นดังนี้ อายุ(ปี) ความถี่สะสม(คน) 10 - 19 2 10 - 29 17 10 - 39 27 10 - 49 32 10 - 59 32 10 - 69 35 1079 40 3.1 จำนวนคนที่มีอายุอยู่ในช่วง 10 – 19, 20 – 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59, 60 - 69, 70 – 79 56

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยสรุปเกี่ยวกับประวัติของเครื่องพิมพ์ดีดให้หน่อยค่ะ🙏

ประวัดและหาการ-อ-เต อ น ก็ จ เครื่องพิมพ์ดีดที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ต้องใช้เวลานานเกือบสองร้อยปี ในการคิดค้นและสร้าง จนสําเร็จเป็นเครื่องพิมพ์ดีดที่ใช้งานได้จริง หลายคนอาจคิดไม่ถึงว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ เราใช้กันในปัจจุบันมี ก็ยังคงใช้มาตรฐานเดิมที่ใช้กันมานาน วิวัฒนาการมาจากเครื่องพิมพ์ดีดแม้กระทั่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางชิ้น กว่าร้อยปีแล้ว เครื่องพิมพ์ดีดมีวิวัฒนาการมานานและมีประวัติดังต่อไปนี้ ปี ค.ศ. 1714 เฮนรี่ มิลล์ (Henry Mill) ชาวอังกฤษได้จดสิทธิบัตรเครื่องจดบันทึกตัวอักษร ซึ่งใน ตอนนั้นเครื่องที่ว่านี้ยังไม่มีชื่อเรียก เขาเพียงอธิบายว่ามันเป็นเครื่องที่ทำหน้าที่สร้างตัวอักษร แทนการเขียนด้วย ปากกา ซึ่งนับได้ว่า “มิลล์” เป็นคนแรกที่คิดประดิษฐ์เครื่อง พิมพ์ดีดขึ้น หลังจากนั้นเกือบร้อยปี เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรก ของโลกถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1808 โดย เพลเลกริโน เตอร์ริ (Pellegrino Turri) ชาวอิตาเลียน สร้างขึ้นเพื่อให้คุณผู้หญิง คาโรลิน่า แฟนโตนิ ดา ฟิวิซโซโน (Countess Carolina Fantoni da Fivizzono) แฟนสาวผู้ตาบอดของเขาสามารถ ใช้พิมพ์แทนการเขียนจดหมายหาเขาได้ แต่เครื่องพิมพ์ดีดนี้ยัง ไม่มีการสร้างขึ้นในเชิงพาณิชย์ เครื่องพิมพ์ดีดตัวแรกของโลก ผลิตในปี 1872 โดย คริส โตเฟอร์ นักประดิษฐ์ชาวยุโรปและชาวอเมริกัน ต่างก็ พยายามคิดค้นจะประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ดีด ที่สามารถทำงานได้ รวดเร็วกว่าใช้ปากกาเขียน ในปี ค.ศ. 1867 คริสโตเฟอร์ ลาม ชูลส์ (Christopher Latham Sholes) นักหนังสือพิมพ์ชาว ลวอกี ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดความคิดจะสร้างเครื่องพิมพ์ เลขหน้าหนังสืออัตโนมัติ แต่ต่อมาเขาขยายความคิดออกไปจาก แค่พิมพ์เลขหน้าเป็นพิมพ์ตัวอักษรด้วย ต่อมา “ชูลส์” ขายลิขสิทธิ์การผลิตเครื่องพิมพ์ดีด ให้กับ บริษัทผลิตปืน E. Remington & Sons ซึ่งเจ้าของบริษัทได้โยกวิศวกร แผนกผลิตจักรเย็บผ้ามาดูแลการผลิตเครื่องพิมพ์ดีด จึงไม่น่าแปลกใจที่ เครื่องพิมพ์ดีด Remington รุ่นแรกมีลักษณะเหมือนจักรเย็บผ้า เครื่อง พิมพ์ดีดรุ่นแรกยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก ช่วงเวลา 4 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1874-1878 มียอดขายเพียง 5,000 เครื่องเท่านั้น แต่หลังจากปี 1878 Remington ผลิตเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นที่สองที่เพิ่มปุ่มยกแคร่ (Shift) ทำให้สามารถพิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กได้ เครื่องรุ่นนี้ ทํายอดขายถล่มทลายได้มากกว่า 100,000 เครื่อง เครื่องพิมพ์ดีดในยุค นี้ยังคงเป็นแบบ “ตาบอด” (Blind Typewriter) เพราะผู้พิมพ์ไม่เห็น สิ่งที่ตัวเองพิมพ์จนกว่าจะดึงกระดาษออกจากเครื่อง เครื่องพิมพ์ดีดรุ่นจักรเย็บผ้า ผลิตในปี 1874 หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการเรียนพิมพ์ดีด

จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่าาา

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ พิจารณาว่ากลุ่มประโยคต่อไปนี้มีการเชื่อม การซ้ำ การละ หรือการแทน ๑. เลิศลักษณาเป็นเด็กสาวช่างฝัน เธอเคยคาดหวังไว้เสมอว่า เธอจะพบกับหนุ่ม รูปหล่อ มีความรู้สูงและฐานะร่ำรวย ชายหนุ่มผู้นั้นจะต้องรักเธออย่างจริงใจ เธอเคยฝัน ไว้ด้วยว่าชีวิตคู่ของเธอจะมีความสุขสดชื่นเหมือนกับนิยายที่จบลงด้วยดี ๒. คนส่วนใหญ่ละเลยอาหารมื้อเช้าซึ่งเป็นอาหารมื้อสำคัญ สาเหตุอาจเป็นเพราะ ต้องออกจากบ้านแต่เช้าเพราะการจราจรติดขัดจนไม่มีเวลารับประทาน บางคนไม่หิว เพราะยังเช้าเกินไป บางคนเอาเวลานอนต่อดีกว่าลุกขึ้นมารับประทานอาหารเช้า บางคน ก็กลัวว่าถ้ารับประทานอาหารเช้าแล้วจะอ้วน ๓. มีวรรณคดีไทยหลายเล่มที่นำเรื่องราวมาจากวรรณคดีไทยรุ่นก่อนที่แต่งไว้แล้ว มาผูกเป็นเรื่องใหม่ขึ้นอีก โดยดัดแปลงเนื้อความทั้งหมดบ้าง ตัดเพียงบางตอนบ้าง บางที ก็คงเรื่องไว้ทั้งหมด เพียงแต่ใช้แบบแผนคำประพันธ์ให้แปลกออกไปเท่านั้น ๔. ชายหนุ่มเคาะประตูเบาๆ มีเสียงเดินทุกๆ มาที่ประตู เสียงถอดกลอนแกร๊ก แล้วประตูก็เปิดออกช้าๆ หญิงสาวที่ยืนอยู่หน้าประตูมองชายหนุ่มอย่างสงสัย ชายหนุ่ม รีบยื่นซองจดหมายส่งให้ 4. ลอกลายปักตามขนาดที่ให้มาลงบนผ้าให้มีลักษณะตามแบบ ซึ่งสะดึงบนผ้า ช่วงลายปักให้ตึง ลงมือปักด้วยวิธีปักรังดุม ใช้กรรไกรฉลุผ้าส่วนที่ไม่ต้องการออก

จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ช่วยตอบหน่อยค่ะ เรางงไม่ค่อยเข้าใจ

4G - 14:15 น. ← Screenshot_20230... Reading-Comprehen... Q Volcanoes Read the passage below and answer the questions on the next page. 4G 54 Volcanoes are geological formations that are created due to the movement of magma and gas from the Earth's mantle and core to its surface. The Earth's crust is made up of several large tectonic plates that are in constant motion, and when these plates collide, magma is forced to the surface, resulting in volcanic eruptions. Games4esl Volcanoes can be found all over the world and are often located in areas where tectonic plates converge, such as the Pacific Ring of Fire. Volcanoes can be classified into three main types: shield volcanoes, stratovolcanoes, and cinder cone volcanoes. Shield volcanoes are formed by repeated eruptions of fluid lava flows, which are thin and runny due to low viscosity. As the lava spreads out, it forms a wide, gently sloping mountain. Stratovolcanoes are steep, cone-shaped mountains that are formed by layers of ash, lava, and other volcanic debris. They are typically the result of explosive eruptions. Cinder cone volcanoes are small, steep-sided cones that are formed from a single vent and have a circular crater at the top. They are usually created by explosive eruptions that produce a lot of ash and cinders. |||| Volcanic eruptions can be very destructive and can cause damage to both the natural environment and human infrastructure. They can cause ash clouds that can travel for miles and disrupt air travel, as well as pyroclastic flows, which are fast-moving clouds of hot gas, ash, and rock that can be deadly. In addition to causing destruction, volcanic eruptions can also be beneficial, as they can create new land, enrich soil with minerals and nutrients, and provide sources of geothermal energy. 3 Scientists study volcanoes in order to better understand their behavior and predict when eruptions might occur. They use instruments such as seismometers, gas sensors, and satellite imagery to monitor the activity of volcanoes and track changes in their behavior. This information can be used to create early warning systems that can help protect people and communities from the effects of volcanic eruptions. www.Games4esl.com

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 1