ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

❤❤พอจะรู้มั้ยอ่ะ ตัวเองงงมาก ใครรู้มาบอกที ด่วนๆๆ😅😅🙏🙏

เ = 1 คําสังที่ 4 พําคําที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง %9) ขุคสังคมเกษตรกรรม . 9, ยุคล่าสัตว์ % ยุคหิน มนุษย์รู้จักการดํารงชีพด้วยการเพาะปลูก % ช่วงที่ชุมชนพัฒนาเป็นสังคมเมือง ยุคโลหะ ๒ แบ่งตามลักษณะการคํารงชีวิตของผู้คน แบ่งย่อยออกเป็นยุคหินเก่า หินกลาง หินใหม่ า = ซู| ' ๑ ยคถือเอาชนิคของโลหะมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง % ส ยุคสงคมเมอง @ @ 6 @ [ การแบ่งช่วงเวลาตามแบบสากลสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ) 1 + ' ๑ ม ฮั่ 4 แบ่งตามเทคโนโลยีการทําเครื่องมือ เครื่องใช้ 4 อ มนุษย์ล่าสัตว์ เก็บหาอาหาร ไม่มีที่พั | เมมทพกแนนอน : 3#%#%#%#%#9%9#%3%3399339999%: ร *#***+***%####*+มมมห่3เ3ว7399ฟะ9333ว333ปล3ฟะ3ว923๒

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!