ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคืออะไรคะ ช่วยตอบเค้าหน่อย ;-;

วิธีการทางประวัติศาสตร์

Choosen As Best Answer

การวิเคราะห์+ตีความค่ะ
เช่น เรากับเพื่อนค้นหาหัวข้อเรื่องเดียวกัน แต่พอนำมาตีความได้ความคิดเห็นที่ต่างกัน เพราะฉะนั้น ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญสุด

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!