มัธยมปลาย
Cloudy

Cloudy

Let’s go you can do!!!

โน้ต

จำนวนโน๊ต
2
จำนวนไลค์
9

Q&A

จำนวนคำตอบ
21
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
4