วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

จากการสังเกตการณ์ปลูกต้นมะม่วงของชาวสวนพบว่ามีการให้แุ๋ยแก่มะม่วงแตกต่่งกัน คือบางต้นใหเปุ๋ยทางราก บางต้นให้ปุ๋ยทางลำต้น จากการสังเกตดังกล่าวนักเรียนคิดว่า
1. ปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไร
2. คำตอบของปัญหา (สมมติฐาน) น่าจะเป็นอย่างไร

จากการสังเกตการณ์ปลูกต้นมะม่วงของชาวสวนพบว่ามีการให้ปุ๋ยแก่มะม่วงแตกต่างกัน คือบางต้นให้ ปุ๋ยทางราก บางต้นให้ปุ๋ยทางลํา ต้น จากการสังเกตดังกล่าวนักเรียนคิดว่า 1. ปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไร 2. คําตอบของปัญหา (สมมติฐาน) น่าจะเป็นอย่างไร
วิทยาศาสตร์ การบ้านด่วน

คำตอบ

พออ่านออกไหม555

ผู้เยี่ยมชม

คือติดตรงการตั้งสมมติฐานค่ะ ถ้าใช้ประโยค "ถ้า.....ดังนั้น...." ตั้งสมมติฐานจะว่าเป็นยังไงบ้างคะ?

Teeradats9

ถ้าการให้ปุ๋ยบริเวณ....ของลำต้นทำให้ต้นมะม่วงเจริญเติบโตได้ดีดังนั้นการให้ปุ๋ยในแต่ละบริเวณของลำต้นมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นมะม่วง ลองๆไปขัดเกลาดู

ผู้เยี่ยมชม

ตรงที่ ......(จุด) ไว้ คืออะไรหรอคะ

Teeradats9

จุดไว้ให้เติมลงไปครับว่า จะใส่จุดไหนของต้น เช่น ส่วนราก,ลำต้น ฯลฯ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!