วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ อาจารย์จะเรียกตอบคำถามเเต่ไม่รู้เรื่องเลยค่าา(ตอบไม่ได้เค้าได้0แน่เลยเเงงง)

TikTok al 4G 17:14 @ 1 47% Ao wannisaoor T X 4 ก.ย. 2564 17:13 > ทบทวน บทสารละลาย โดย ครูวรรณนิสา คำชี้แจง จงเขียนเครื่องหมาย หรือ x ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. น้ำแข็ง เมื่อเปลี่ยนเป็น น้ำ แสดงว่ามีการละลายเกิดขึ้น 2. สารละลายประกอบด้วย "ตัวทำละลาย" และ "ตัวละลาย" ร3. สารละลาย มีทั้งที่เป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม 4. สถานะของสารละลายมีทั้งหมด 3 สถานะ ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 5. สาร 2 ชนิด เมื่อผสมเป็นเนื้อเดียวกัน แสดงว่า เกิดการละลายกัน 6. สารละลายเป็น ของเหลว เสมอ 7. ตัวละลายต้องมีสถานะเป็นของแข็งเสมอ ..8. สารที่มีสถานะต่างกัน มาละลายซึ่งกันและกัน สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลายถือเป็น"ตัวทำละลาย" จ 9. สารที่มีสถาน 10.สารที่มีสถานะเดียวกัน มาละลายซึ่งกันและกัน สารที่มีปริมาณน้อยสุด ถือเป็น "ตัวละลาย" .11 สารละลาย ที่มีสถานะเป็นแก๊ส แก๊สที่มีปริมาณมากที่สุดเป็นตัวทำละลาย 12. สารละลายเกิดจากสาร 2 ชนิดขึ้นไปละลายเข้ากันในอัตราส่วนผสมต่างๆ 13. สารละลายที่มีสถานะเป็นของเหลวจะมีน้ำเป็นตัวทำละลายเสมอ 14. แก๊สมีสภาพละลายได้เพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น วกัน มาละลายซึ่งกันและกัน สารที่มีปริมาณมากสุด ถือเป็น "ตัวทำละลาย 15. ชนิดของตัวละลาย และตัวทำละลายมีผล ต่อสภาพละลายได้ของสาร ..16. สารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายได้หมด ในตัวทำละลายปริมาณหนึ่งๆ เรียกว่า"สารละลายอิ่มตัว" .17. ของเหลวส่วนใหญ่ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น สภาพละลายได้ลดลง 18. ของเหลวส่วนใหญ่ เมื่ออุณหภูมิลดลง สภาพละลายได้ลดลง 19. ซีเซียมซัลเฟต เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น สภาพละลายได้ ลดลง 20. ความดัน มีผลต่อสภาพละลายได้ ของสารที่เป็นของเหลว .21. ความเข้มข้นของสารละลาย เป็นปริมาณตัวละลายในสารละลาย .22. ความเข้มข้นของสารละลายเป็นปริมาณตัวทำละลายในสารละลาย 23. หน่วยความเข้มข้นมีหลายหน่วย นิยมระบหน่วยเป็นร้อยละ โดยปริมาตรต่อปริมาตร มีในสูตรคำนวณ .24. หน่วยความเข้มข้นมีหลายหน่วย นิยมระบุหน่วยเป็นร้อยละ โดยมวลต่อมวล มีในสูตรคำนวณ .25. หน่วยความเข้มข้นมีหลายหน่วย นิยมระบุหน่วยเป็นร้อยละ โดยมวลต่อปริมาตร มีในสูตรคำนวณ 26. ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร นิยมใช้กับสารละลายที่เป็นของแข็ง .27. ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร นิยมใช้กับสารละลายที่เป็นของเหลวหรือแก๊ส 28. ร้อยละโดยมวลต่อมวล นิยมใช้กับสารละลายที่เป็นของแข็ง .29. ร้อยละโดยมวลต่อมวล นิยมใช้กับสารละลายที่เป็นของเหลวหรือแก๊ส 30. ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร นิยมใช้กับสารละลายที่มีตัวละลายเป็นของแข็งในตัวทำละลาย 31. แก๊สหุงต้ม คือ โพรแพน กับมีแทน 32. ทองเหลือง คือ ทองแดงกับสังกะสี .33. เหรียญบาทคือทองแดงกับเงิน 34. ในส่วนประกอบ ของอากาศ ออกซิเจนเป็นตัวทำละลาย 35. น้ำตาลทราย คือสารละลาย 36. โซเดียมคลอไรด์ คือ สารละลาย 37. น้ำเชื่อม คือสารละลาย 38. การละลายของน้ำแข็ง เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน .39. การละลายของ โชดาไฟในน้ำคือปฏิกิริยาคายความร้อน 40. สารละลายด่างทับทิมเข้มข้นรั้อยละ3 โดยมวลต่อปริมาตรคือด่างทับทิม 3 cm-ในสารละลาย 1,000 1
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉