วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยน่ะค่ะ☺️

ใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 4 เรื่อง : การเคลื่อนที่และแรง บทที่ 1 การเคลื่อนที่ เรื่องที่ 2 อัตราและความเร็ว คะแนนที่ได้ ชื่อ แลขที่ ตอนที่ 2 คำชี้แจง : จงแสดงวิธีทำ นายดำเดินด้วยความเร็วเฉลี่ย 3 เมตรต่อวินาที (m/s) ถ้าเขาเดินเป็นเวลา 20 นาที่ (min) จะได้ระยะทางเท่าใด สมหญิงขับรถยนต์ได้ระยะทาง 20 กม. ในเวลา 10 นาที และระยะที่สองได้ระยะทาง 10 กม.ใช้เวลา 25 นาที 2 และระยะที่สามได้ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลา 15 นาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของรถยนตร์เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง บอยวิ่งด้วยอัตราเร็ว 3.2 เมตรต่อวินาที (m/s) ถ้าเขาวิ่งเป็นเวลา 1 นาที (min) จะได้ระยะทางเท่าใด
ใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 4 เรื่อง : การเคลื่อนที่และแรง บทที่ 2 แรงในชีวิตประจำวัน เรื่องที่ 1 แรงลัพธ์ คะแนนที่ได้ ปา แลขที่13 ตอนที่ 2 คำชี้แจง : จงหาคำตอบที่ถูกต้อง 5N 12N. แรงลัพธ์ ทิศทาง = BN (2.) 7N 9N. แรงลัพธ์ ทิศทาง = 1ON 3. 1ON 10Nง fON SN 20N แรงลัพธ์ ทิศทาง = 15น แรงลัพธ์ ทิศทาง = 15N 5. แรงลัพธ์ ทิศทาง = 1ON TN |1ON (6.) 15N แรงลัพธ์ ทิศทาง = 15N แรงลัพธ์ ทิศทาง = (8,แรง F ขนาด 12N กระทำต่อวัตถุหนึ่ง โดยมีทิศทางดังภาพ ถ้าต้องการให้แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ ต้องมี แรงกระทำอย่างน้อยอีก 1 แรง แรงนี้มีขนาดและทิศทางเป็นอย่างไร 12N แรงกระทำ ทิศทาง = (9.) F วัตถุเป็นศูนย์ ต้องมีแรงกระทำอย่างน้อยอีก 1 แรง แรงนี้มีขนาดและทิศทางเป็นอย่างไร ขนาด 5N และแรง F2 = 7N กระทำต่อวัตถุหนึ่ง โดยมีทิศทางดังภาพ ถ้าต้องการให้แรงลัพธ์ที่กระทำต่อ แรง 5N แรงกระทำ ทิศทาง = (10.)แรง F1 ขนาด 3N แรง F2 = 6N และแรง F3 ขนาด 7N กระทำต่อวัตถุหนึ่ง โดยมีทิศทางดังภาพ ถ้าต้องการให้แรง ลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ ต้องมีแรงกระทำอย่างน้อยอีก 1 แรง แรงนี้มีขนาดและทิศทางเป็นอย่างไร 3N 6N แรงกระทำ ทิศทาง =
| = 80 cm วัตถุหมุนไปทาง เข็มนาฬิกา จุดหมุน ผลรวมโมเมนต์ของแรง นิวตัน F = 60 N 2น F, = 20 N * Fy = 30 N วัตถุหมุนไปทาง เข็มนาฬิกา จุดหมุน ผลรวมโมเมนต์ของแรง นิวตัน - 50 cm 15 - 30 crm 1, - 20,cm E, 20 N 3. วัตถุหมุนไปทาง เข็มนาฬิกา จุดหมุน ผลรวมโมเมนต์ของแรง นิวตัน 1, = 80 cm F, = 10 N F = 10 N 4. - 10, N. วัตถุหมุนไปทาง อ จุดหมุน ผลรวมโมเมนต์ของแรง 1 - 50 cm 15 แ50 cm เข็มนาฬิกา นิวตัน F, = 30 N F, = 10 N 5. วัตถุหมุนไปทาง เข็มนาฬิกา F, = 20 N จุดหมุน ผลรวมโมเมนต์ของแรง นิวตัน - 30 N - 10 N F = 20 N 6. วัตถุหมุนไปทาง เข็มนาฬิกา ผลรวมโมเมนต์ของแรง นิวตัน จุดหมุน F, 20 N F, = 10 N
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉