ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยตอบที่ 🙏
#ขออภัยหากภาพไม่ชัด

ส ๕๓ ม.๒/ส)) ๒ อ 2 20กาชะหล ให้นักเรียนเติมข้อความในช่องว่างให้ถูกต้อง ( เซ ว รี ป็ นี เมือ พศ" | นทรรุงศรีอยุรย แวันส และได้ ทรงนําเอารูปแบบการปกครองแบบ “ ได้ทรงปฏิรูปการปก " พกรย ซ้ ดี๒ตํ เง คือ ภารปกครองอาณาจักรต่อมาโดยได้ตั้งอัครมหาเสนาบดี ๒ ต้าแห2 ท 1 ด ะ ที่มีการกระทํายุทธิหัตณิ ป ส ๓๓ ๓. ทรงแต่งพระองค์เป็นชายทรงพระคชาธารออกศึก ขณ%% - ของพระสวามีเสียที จูงทรงขับพระคชาธารเข้าปล | ร้. , , พฟันสินพระชนม์บนคอช้าง 1 ได้ทําการประกาศอิสรภาพขอ น ! ธย์1 ที่เมืองแครง เมื่อ พร้อมกับอพยพคนไทยกลับกรุงศรีอยธี| % ใสมัย ) เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นช่วงที่อยุธยาเริมถูก ชาติตะวันตก เช่น . ยายอิทธิพลเข้าครอบคร อ. ออกญาวิไชเยนทร์ งศก: เพื่อข 2 0 0 05จอิทธิพสฝรั่ง เศสออกจากอยุธยา เป็นหัวหน้าคณะ เดินท กิ าณะราชทูตของอยุธยาโดยมี.. ว ราชไมตรีกับฝรั่งเศส ได้เดินทางถึงกรุงปารีสวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๒๒๕ หัวหน้าคณะทูตเดินทางมาอยุธยาเพื่อเจรจ วเดาพรหนีกงานบริษัทอินเค เละขนบปประเพณีของอยุธยาอย่างเคร่งครัด

คำตอบ

1.สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทอง
แบบ จตุสดมภ์
2.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
2ตำแหน่งคือ สมุหพระกลาโหม และ สมุหนายก
3.เกรงจะมีอันตราย
โดนพระแสงของ้าว
4.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อ พ.ศ.2112
5.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เช่น การค้าขายและเผยแผ่ศาสนาคริสต์
💜เดะมาต่อให้ค่า55

Amilylandddd

ขอบคุณมากๆเลยนะคะ🙏😍😍

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!