แผนการเรียน
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ส่งพรุ่งนี้แล้ว 🙏😥

ย เรรเณ 6 400 แ 00. ภู ตามผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับบรับบรุง พ. ต น 0 1 .
2. จงตอบคําถามต่อไปบี้ อ 6 ๕ ติดกันเป็น 2.1 เพราะ | ๕<@ . ข่ .. คใด อัลเฟรด เวเกเนอร์จึงเชื่อว่าทวีปต่าง ๆ ในปัจจุบันเคย แผนเดียวมาก่อน วันพบสิ ล่ ฝไฝ - . ย 2.2 การค้นพบสิงใดของ แฮรี เฮส ที่ถูกนํามาใช้สนับสนุนทฤษฎีการแผขยายพัน มหาสมุทร 2 3 ถ้ามีการค้นพบสันเขากลางสมุทรในมหาสมุทรแห่งหนึ่ง ในเวลาต่อมามหาสมุทร แห่งนั้นจะกว้างขึ้น หรือแคบลง เพราะเหตุใด 2.4 สันเขากลางสมุทรแอตแลนติกเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีรูปแบบใด (เกาะ *งเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีรูปแบ #5 หมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกิดจาก รูปแบบใด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโน
ช่วยหน่อยค่ะ ส่งพรุ่งนี้แล้ว

คำตอบ

ข้อ2.1จากในหนังสือหน้า34-35เลยค่ะ
1.หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์
2.หลักฐานจากความคล้ายกันของกลุ่มหินและแนวเทือกเขา
3.หลักฐานจากการเคลื่อนที่ของธารน้ำแข็งบรรพกาล
ข้อ2.2อยู่หน้า46-47
1.สันเขากลางมหาสมุทร
2.อายุของหินบะซอลต์บนพื้นมหาสมุทร
3.ภาวะแม่เหล็กบรรพกาล
ข้อ2.3อยู่หน้า46
เนื่องจากสันเขากลางมหาสมุทรเกิดจากการแทรกตัวขึ้นมาของลาวาทำให้แผ่นธรณีเคลื่อนตัวออกจากกันจึงส่งผลให้มหาสมุทรแห่งนั้นกว้างขึ้น
ข้อ2.4อยู่หน้า55
แนวแผ่นธรณีแยกตัว
ข้อ2.5อยู่หน้า56
แผ่นธรณีมหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าหากัน

แสดงความคิดเห็น

2.1 เหตุผลที่เวเกเนอร์เชื่อเพราะ
1) พบซากดึกดำบรรพ์ชนิดเดียวกันบริเวณขอบทวีปทั้งสองฝั่งที่อยู่ไกลกันมาก
2) พบรอยครูดของแผ่นทวีปที่ไกลกันแต่รอยครูดมีความเชื่อยมโยงกัน
ประมาณนี้ครับ จำได้จากที่เคยอ่านมา

2.5 เกิดจากการเคลื่อนที่เข้าากันของแผ่นธรณีสมุทรครับ

ตอบได้สองข้อนะ ไม่มีหนังสืออยู่เลยเอาที่พอจำได้ 😆

ผู้เยี่ยมชม

อันนี้ทำยีงไงร่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉