แผนการเรียน
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

แบบทดสอบ ท้ายหน่วย 4 ตอนที่ 1 คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว พิจารณาภาพ แล้วตอบคําถามข้อ 1. - 2 ตะกอนธารน้ำแข็ง หินใน 1. หินไนส์ 3. หินดินดาน 5. หินแกรนิต 2. จากวิธีการหาอายุเปรียบเทียบ 3 หินดินดาน 1. จากวิธีการหาอายุเปรียบเทียบ หินชนิดใดมีอายุมากที่สุด 2. หินทราย 4. หินไดโอไรต์ 5 หินทราย หินไคโอไรด์ 1. หินไนส์ 3. หินดินดาน AKSOR ภาพที่กำหนดให้ ถ้าใช้วิธีการหาอายุเปรียบเทียบ ชั้นหิน X น่าจะมีอายุเท่ากับชั้นหินใด 2. หินทราย AKSO หินชนิดใดมีอายุน้อยที่สุด 4. หินไดโอไรต์ ได้คะแนน คะแนนเต็ม 20 ORNA AKSORN 2. 20 กรัม 4. 40 กรัม 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5 4. ถ้ารูบิเดียม - 87 มีปริมาณตั้งต้น 40 กรัม เมื่อผ่านครึ่งชีวิตไป 2 ครั้ง จะมีปริมาณรูบิเดียม - 87 เหลืออยู่กี่กรัม 1. 10 กรัม 3. 30 กรัม 5. 50 กรัม
5. เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถใช้ คาร์บอน -14 หาอายุสัมบูรณ์ของพืชในยุคนีโอจีนได้ CORNE 1. คาร์บอน - 14 เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 2. คาร์บอน - 14 ถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นแก๊ส 3. คาร์บอน - 14 ไม่สามารถพบได้ในพืชยุคนีโอจีน 4. คาร์บอน - 14 มีปริมาณเหลือน้อยเกินกว่าจะตรวจ 5. คาร์บอน - 14 สลายตัวไปหมดทันทีหลังจากที่สิ่งมีชีวิตตาย จากภาพ ถ้าใช้วิธีการหาอายุเปรียบเทียบ ซากดึกดำบรรพ์จะมีอายุอยู่ในช่วงยุคใด AKSORN พนังแทรกชั้น 200 ล้านปี พนังหินอัคนี 320 ล้านปี 1. Jurassic 4. Carboniferous 2. Triassic 5. Neoarchean 1. D และ C 3. D และ A 5. C และ A - ชาย ก า รรพ์ 2. A และ B 4. B และ C -หินบะซอลต์ 350 ล้านปี 7. ลำดับเหตุการณ์ธรณีประวัติของโลก เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังสุด 1. การปรากฏตัวครั้งแรกของม้า 2. การปรากฏตัวครั้งแรกของปลา 3. การปรากฏตัวครั้งแรกของแมลง 4. การปรากฏตัวครั้งแรกของไดโนเสาร์ 5. การปรากฏตัวครั้งแรกของสัตว์เลื้อยคลาน จากภาพ ชั้นหินใดมีอายุมากที่สุด และชั้นหินใดมีอายุน้อยที่สุด 3. Permian D SORN
9. ซากดึกดำบรรพ์ของเกสรดอกไม้ถูกปิดทับด้วยตะกอนทะเลสาบในสมัยโฮโลซีน ของยุค ควอเทอร์นารี การหาอายุสัมบูรณ์ของของซากดึกดำบรรพ์เกสรดอกไม้ ควรใช้ไอโซโทป ของธาตุใด 10. 1. คาร์บอน-14 3. โคบอล-60 5. โพแทสเซียม-40 บนหินที่มีอายุน้อยกว่า 1. A จากภาพโครงสร้างที่ไม่มีการพลิกกลับของชั้นหิน ในบริเวณใดที่หินอายุมากกว่าวางตัวอยู่ 1. A 4. D ชิโนโปอิก มีโชโช ก พาลีโอโซอิก พรีแอมเบรียน 2. B 5. E AKSOR AKSOR อใดจัดแบ่งช่วงเวลาตามตารางธรณีกาลได้ถูกต้อง B E 2. รูบิเทียม-87 4. ยูเรเนียม-235 2. B 5. E C D 3. C AKSORN 3. C E
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉