มหาวิทยาลัย
Thom_Sn

Thom_Sn

เพศ
ชาย
จังหวัด
พัทลุง
🔸ครูภาษาไทย
🔹ครูสารานุกรมไทย 😆

โน้ต

จำนวนโน๊ต
13
จำนวนไลค์
475

Q&A

จำนวนคำตอบ
7
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1