คณิตศาสตร์

2ข้อนี่คิดยังไงหรอคะ

๒13 (0 ถ้า ม=ป2+ง5 และ /=มู่2-ง5 จงหา ม+ฯ9
5»% 10 | จงหาค่าของ 1042 2 ป10+ง18 งไธ-งร+งร ง8ธ+ง3-ง5

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ