คณิตศาสตร์

ช่วยหน่อย​ค้าบ,🙇‍♀️💖

จากรูป “0ง =10 ซม. วง0=8 ซม. ถ้า ๐=6 ซม.และ 20=2 ซม. แล้ว ห@- 2ซม.
ความคล้าย​ ม.3

คำตอบ

ข้อ 7 ครับ
หารูปที่คล้ายกันให้ได้

dodo

ข้ออื่นก็หารูปคล้ายเหมือนกันครับ
ด้านตรงข้ามมุมเดียวกันจะเป็นอัตราส่วนกัน

แสดงความคิดเห็น