สังคมศึกษา

การเข้าค่ายคุณธรรมคืออะไรคะและเพื่ออะไรคะ

คำตอบ

ให้รู้จักการอยู่ร่วมศึกษาธรรมมะ การสวดมนต์นั่ง
สมาธิให้จิตใจสงบ มันเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของวิชาสังคมด้วยแหละเลยมีทุกปี

แสดงความคิดเห็น