คำตอบ

Choosen As Best Answer

น่าจะอเมริกาเหนือทั้งหมด ยุโรป เอเชีย (แต่ติมอร์น่าจะอยู่ซีกโลกใต้) แล้วก็น่าจะแอฟริกาตอนบนค้าบ

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณค้าบบ

แสดงความคิดเห็น