คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

แสดงวิธีทำให้ดูได้มั้ยคะ คณิตม.3

4, ว, น % น ๑,” ๕8 ๓ 4 ศ-= % ๕๒ รัศ # ๕ ทรงกระบอกคนมพนทผวขาง 792 คารางนวรศ มีที่ฐานย 4ยฮาว 21 นว จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์นิ้ว 212: 1 หู้้ (111 1ผู44983 0 ซ สั่ : ต น น เล้ ทอนาทรงกระบอกมเส้นผ่านศูนยกลางของวงกลมวงนอก 18 เซนตเมตร หนา 4 เซนตเมตร ถ้าท่อนียาว เล เฉน ได = สล พ น 1.4 เมตร จงหาพื้นทีผิวทั้งหมดทีจะทาสีกันสนิม ตูลูบ.......22626222604009405906664606659609999999900010010007 า เว 7 ๑ ะ ฒฆ ส ๕ 60% 2 ฐิ ซ์ ท่อน้้าอันหนึ่งยาว 11 นิ้ว ปริมาตรของวัสดุทีใช้ทําท่อเป็น 24 ลูกบาศก์นีว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มล : 0ดลาาาาาา:าาาาาาแเาา โโโโไ -= ณุ๊ ง ศ% ล 2 1 ง กรวยกลมสูง 12 เซนติเมตร และมีพื้นที่ฐานเป็น 817 ตารางเซนต์เมตร จะมีสูงเอียงเท่าไหร่
พื้นที่ผิวและปริมาตร

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!