คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยทีคะ

AIS-T|AIS VolTE ป8 [90) 08:34 แบบฝึกหัด 4.2 ก worksheet : www.liveworksheets.com ชื่อ - สกุล. ชั้น เลขที่ แบบฝึกหัดที่ 4.2 ก ให้นักเรียนเติมคำตอบที่ถูกต้องลงในช่อว่าง 1. จงเขียนจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทดลองสุ่มต่อไปนี้ 1) สุ่มสอบถามเพศของบุตรทุกคนจากครอบครัวที่มีบุตs 2 คน ตอบ - 2) สุ่มหยิบข้าวเหนียวปิ้ง 2 ห่อพร้อมกัน จากตะกร้าที่มีข้าวเหนียวปิ้ง 4 ห่อ คือ ไส้เผือก ไส้มะพร้าว ใส่ถั่ว และไส้กล้วย ตอบ e 3) สุ่มจัดคู่แข่งขันฟุตบอลเยาวชน 1 คู่ 1 นัด เมื่อมีทีมสมัครเข้าแข่งขัน 5 ทีม คือ กระทิง เสือดาว หมูป่า โลมา และบ้าย ตอบ 2. โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 4 ครั้ง 1) จงหาจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ตอบ 2) จงหาจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เหรียญออกก้อย 1 ครั้ง ตอบ 3) จงหาจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เหรียญออกหัวน้อยกว่าออกก้อย ตอบ 4) จงหาจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เหรียญออกก้อยมากกว่า 2 ครั้ง ตอบ 5) จงหาจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เหรียญออกหัวและออกก้อยมีจำนวนครั้งเท่ากัน ตอบ อLIVEWORK: Finish!
ม.3ปี64ส่งงานภาษาอังกฤษครูแจง Nameะ Class: M.3/ Noะ Giving advice: ประธาน + should(ควร) ตามด้วยกริยาไม่ผัน/shouldn't(ไม่ควร) ตามด้วยกริยาไม่ผัน Read the sentences carefully and then fill in the gaps giving advice using ( ให้นักเรียนเติม should / shouldnt ลงในช่องว่าง) 1. If Alice has earache, she g0 Swimming today. 2. You go out if you have a bad cold. 3. Jill has a high fever. We take her the doctor. 4. When you go to the beach, you always use sun cream. 5. Mark is always coughing. Yes, he give up smoking. 6. Your son eat so much fast food, he will put on a lot of weight. 7. We visit grandmother until the coronavirus is under control. 8. Jade has a broken leg, she walk anywhere for weeks. 9. Bob fell off the ladder on his head, I think he have an X-ray taken. 10. Dan has a terrible headache, He take an aspirin and rest for a while. 11. Paul has had toothache since yesterday. I think he go to the dentist. 12. If you have backache you carry that heavy bag to work. 13. Ali sits too close to the TV.I think she have her eyes checked. 14. If you have a cold you blow your nose with a tissue and throw it away. 15. Our daughter, 90 to school, because she has chicken pox. 16. My grandfather struggles to read the newspaper. He wear his glasses. 17. You keep that bad cut on your leg clean until it heals. 18. Everyone visit a dentist every six months. 19. Mothers give their children sweets before going to bed. 20. All of us take medicine with water, not juicel! .. เพิ่มเติม แก้ไข (D)

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉